Page content

article content

Vochtige plek in muur na extreem temperatuurverschil?

Een plotselinge vochtige plek in de muur

Een verzoek om advies over een plotselinge natte plek in de buitenmuur. Het gaat hier om een spouwmuur, waar zich vocht kan hebben opgehoopt. Deze muur had nog niet eerder verschijnselen van vochtdoorslag vertoont. Een lekke waterleiding, afvoer of optrekkend vocht zijn als oorzaak reeds uitgesloten.

Het is februari 2018 en de buitentemperatuur ging in één etmaal van min 10 Celsius naar bijna plus 10 graden Celsius. Dit enorme verschil in temperatuur kan ineens vochtige muren of vloeren veroorzaken. Vocht doorslaande vloeren tref je bijvoorbeeld aan in een garage of bijkeuken, waar de vloer direct op het zand ligt.

Vochtplek in muur zichtbaar

Deze natte plek in de muur is mogelijk indirect oorzaak van het enorme temperatuurverschil, waarbij deze van zeer strenge vorst -10 Celsius in een etmaal naar +10 Celsius ging.

Hoe kan dit vochtprobleem worden opgelost?

De indirecte oorzaak, zoals hierboven beschreven, is slechts een vermoeden. Het kan namelijk zijn dat indertijd in de spouw bouwafval in de vorm van steen of gruis (valspecie) is achtergebleven. Het bouwafval staat dan in contact met de muur en werkt als een koudebrug. Vocht in de spouw wordt door dit bouwafval doorgegeven aan de buitenmuur.

Optie 1

Allereerst kan ervoor gekozen worden om af te wachten. Dit klinkt wellicht niet direct als oplossingsgericht denken. Echter dit probleem heeft zich niet eerder geopenbaard en het kan dus zijn dat -tenzij zich weer een extreme temperatuurschommeling voordoet- de muur droogt en het vochtprobleem niet meer terugkomt.

Optie 2

Toch meteen de directe oorzaak zoeken?

Dat kan door in de spouw te kijken. Een hulpmiddel is in dit geval niet nodig, maar zou dit wel het geval zijn, dan kan is het huren van een endoscoop mogelijk. Allereerst moeten enkele stenen uit de muur worden gehaald. Blijkt er inderdaad sprake te zijn van bouwafval, dan kan dit worden verwijderd en het probleem van de vochtplek is dan voor altijd opgelost.

Vochtplek enkele stenen verwijderen

Ook een vochtplek in de muur?

U krijgt van ons een deskundig advies over de te nemen stappen.

Gratis Advies vragen? Kies 1,2 of 3

  1. Bel Protect Vochtwering op +31 (0)6 212 60 249
  2. U vult uw telefoonnummer in en wij bellen u
  3. Stel uw vraag via het formulier met mogelijkheid foto’s mee te sturen