Page content

article content

Schimmel boven de plint duidt op optrekkend vocht

Schimmel boven de plint en in de hoeken zijn zichtbare gevolgen van optrekkend vocht of opstijgend vocht. De muur is vooral vochtig aan de onderzijde. Bestaat het optrekkend vocht probleem al langere tijd, dan kan het vocht tot wel een meter zijn gestegen in de muur. Zichtbare problemen die zich dan ook voordoen zijn: vochtplekken, het loslaten of verpulveren van pleisterwerk, het poederen of schilferen van stenen en uitbloei van muurzouten. Bij inspectie onder een houten vloer zal er bij optrekkend vocht vaak sprake zijn van rottende balkkoppen.

Optrekkend vocht herkenbaar aan schimmel op vloerplint hoogte

Wat is de oorzaak van schimmel boven de plint?

In een fundering hoort een belemmering op maaiveldhoogte te zijn aangebracht. Wanneer dit niet het geval is –en dat komt heel vaak voor- dan gaat door de capillaire werking het vocht opstijgen in de muur. Het optrekkend vocht ontstaat dus door een bouwtechnische fout. Een gemetselde fundering staat voortdurend in contact met het grondwater en indringing van overvloedig regenwater. Omdat de steen als gevolg hiervan poreus wordt zuigt de steen het vocht als een spons op en dan spreken we dus van optrekkend vocht.

Oplossing is de injectiemethode

De poreuze steen werkt als een spons en blijft dus water aantrekken. Om dit proces te stoppen, wordt horizontaal een ondoordringbare laag (barrière) in het metselwerk aangebracht. Een vloeistof wordt door middel van lagedruk geïnjecteerd in de steen. De vloeistof mineraliseert. Dit wil zeggen dat de vloeistof verhardt (verkiezeling) en zo ontstaat in de indringzone -de plek waar grondwater en hemelwater naar binnen kunnen dringen- een duurzame afdichting en versteviging van de steen. Deze verkiezelingsvloeistof zorgt ervoor dat de poreusheid van de steen wordt opgeheven en het vocht niet meer kan binnendringen. De injectiemethode om optrekkend (opstijgend vocht) tegen te gaan is 100% gegarandeerd effectief.

Optrekkend vocht stoppen door injectiemethode

De methode kan –afhankelijk van de situatie- aan de binnenzijde of aan de buitenzijde van een steens muur worden toegepast. Bij spouwmuren kan de binnenmuur als ook de buitenmuur worden geïnjecteerd.

Het is altijd noodzakelijk de situatie ter plekke te inspecteren voor het maken van een juist behandelplan voor het bestrijden van optrekkend vocht.

Optrekkend vocht herkenbaar aan schimmelvorming

Producteigenschappen

Het product geeft dieptebescherming, het maakt de steen steviger en het verdicht de poriën. De steen is niet langer poreus en daarmee wordt de sponswerking opgeheven. Door de verdichting is er ook geen sprake meer van hygroscopische werking van zouten. Dit is het voortdurend aantrekken en afstoten van muurzouten in de steen. Een voordeel van verkiezeling is het verkrijgen van een betere hechting, slijtvastheid en sterkte van het oppervlak. Behalve zouten is de muur resistent tegen opname van chemicaliën. Het product is oplosmiddelvrij, hoog geconcentreerd en dus milieuvriendelijk en daardoor geschikt voor toepassing binnenshuis. Met 50 jaar praktijkervaring heeft deze verkiezelingsvloeistof haar effectiviteit, voor het bestrijden van optrekkend vocht, ruim voldoende aangetoond.

Waarom Optrekkend vocht bestrijden?

Er zijn 3 belangrijke redenen om te kiezen voor vochtbestrijding in huis.

Optrekkend vocht of opstijgend vocht openbaart zich door schimmelvorming op vochtige muren. Dit zorgt voor een ongezond leefklimaat in huis. Er bestaat in de ruimte een te hoge luchtvochtigheid en dit trekt ongedierte aan , zoals zilvervisjes en pissebedden. Dit is een eerste goede reden om het optrekkend vocht probleem op te lossen.

Optrekkend vocht? Goede redenen voor vochtbestrijding.

Een tweede reden is dat, zoals gezegd, vochtige muren zorgen voor een te hoge luchtvochtigheid. Omdat vochtige lucht koud is zal de verwarming hoger moeten worden gezet en dat leidt dus tot een hogere energierekening. Een derde niet minder belangrijke reden is dat langdurig aanwezig vocht in de muren de structuur van de woning zal aantasten. Het gevolg is dat de woning in waarde daalt en moeilijker te verkopen is.

Een eenmalige betaalbare investering

Het tegen optrekkend vocht injecteren van de muren is een eenmalige investering en levert je daarna direct geld op. Op de behandeling krijgt u 10 jaar garantie met een garantieverklaring. Uiteraard blijft de barrière boven de fundering ook daarna bestaan.

Protect Vochtwering is actief in vochtbestrijding vanaf 1987 (30 jaar) en heeft een gedegen vakkennis en ervaring opgebouwd in het effectief bestrijden van optrekkend vocht in muren. Stuur enkele foto’s van het vochtprobleem en ontvang een gratis advies.


Gratis Advies vragen? Kies 1,2 of 3

  1. Bel Protect Vochtwering op +31 (0)6 212 60 249
  2. U vult uw telefoonnummer in en wij bellen u
  3. Stel uw vraag via het formulier met mogelijkheid foto’s mee te sturen
background: rgba(255, 255, 255, 0.73);