+31 (0)6 212 60 249
info@protectvochtwering.nl

Vochtproblemen? Oorzaak vaststellen is stap 1

Effectief en Duurzaam Vocht Bestrijden

vochtproblemen oorzaak en gevolg

Waarom is het nodig een goede analyse te maken van een vochtprobleem? De oorzaak van vochtproblemen moet namelijk altijd worden vastgesteld, voordat je met het bestrijden van het vocht kan beginnen. Belangrijk is het te weten om welk soort vocht het gaat en of er misschien combinaties zijn van vochtsoorten.

Het is niet voldoende om alleen de zichtbare vochtschade op te lossen. Het ontstaan van de schade moet altijd worden vastgesteld. Wanneer het duidelijk is, waardoor het vochtprobleem is ontstaan, kan de oplossing worden bepaald en de vochtschade worden hersteld en in de toekomst worden voorkomen.

Oorzaak van de vochtproblemen

Doorslaand vocht

Doorslaand vocht veroorzaakt in de spouw een neersijpelen van water op de bodem van de spouw. Dat kan daar dan weer een oorzaak zijn voor optrekkend vocht in de binnenmuur. Doorslaand vocht en/of optrekkend vocht kan in de spouw de temperatuur zodanig laten dalen, dat de muurvlakken condensatievlakken worden.

Bij massieve constructies, zoals bijvoorbeeld een enkelsteens of steens muur, komt het water direct door de wand. Doorslaand vocht is een veelvoorkomend vochtprobleem in een kelder of souterrain, waarbij grondwater of overtollig regenwater in de muur doordringt.

vochtprobleem in kelder

Kelder met doorslaande vochtige muren

Condensatie

Condensatie kan waterconcentraties opleveren, die op hun beurt weer als optrekkend vocht schade kunnen veroorzaken. Bij aanhoudende condensatie kan ten gevolge van schimmelvorming een duidelijke kleurverandering optreden in de afwerklaag.

Optrekkend vocht

schimmel bij optrekkend vochtproblemen

Schimmel boven de plint is meestal optrekkend vocht

Het probleem van optrekkend vocht ontstaat in veel gevallen, wanneer de belemmering in de fundering ontbreekt. Het grondwater trekt dan via de fundering omhoog door het proces van de capillaire werking (=sponswerking). Deze oorzaak komt het meest op de begane grond voor. Meer weten over dit fenomeen en over de oplossing? Lees dan het artikel “Hoe kun je optrekkend vocht bestrijden?

Zakwater in gevels

Zakwater in gevels die veel last hebben van regendoorslag. Dit komt vaak voor in schoorstenen. Dit moet niet worden verward met schoorsteen-condensatie, dat vaak het geval is bij gasverwarming. De uiterlijke kenmerken zijn meestal hetzelfde, maar de aanpak van de vochtbestrijding is verschillend.

Condens

Condens komt in de praktijk vaak voor als gevolg van de werking van een koudebrug. Zichtbaar wordt het in hoeken en bij betonplafonds en naar buiten doorlopende lateien.

Vochtproblemen herkennen in video

Oorzaak vochtprobleem door ontwerpfout?

Antwoorden op de volgende vier vragen kunnen duidelijk maken of de oorzaak van het vochtprobleem door een ontwerpfout is ontstaan.

  1. Op welke plaats in de woning komt het vochtprobleem voor? Het antwoord op deze vraag kan in de meeste gevallen al aangeven wat de oorzaak is van het probleem.
  2. Is de bouw pas opgeleverd? Is het antwoord ja, dan kan er sprake zijn van bouwvocht in de woning. Veel ventileren en verwarmen is een oplossing voor dit probleem.
  3. Hoe lang bestaat het vochtprobleem en hoe oud is het huis? Bij oude huizen is vaak geen belemmering aangebracht boven de fundering en optrekkend vocht is dan het probleem. Uiteraard kan het ook om een ander vochtprobleem gaan.
  4. Is de klacht ontstaan of erger geworden na een verbouwing?

Vochtmeting bij vochtproblemen

Is er sprake van vocht in de muren, dan kan er met speciale meetinstrumenten een vochtmeting worden gedaan. Er worden een aantal metingen naast elkaar gedaan. De gegevens van die metingen geven samen de informatie die nodig is om het ontstaan van het vochtprobleem met zekerheid vast te stellen.

vochtmeting bij optrekkend vocht

Met een vochtmeting wordt het gemiddelde percentage vocht in de muur vastgesteld.

Overzicht van oorzaak en gevolg

De samenhang van oorzaak en gevolg bij vochtproblemen in een duidelijk overzicht. In het eerste overzicht is er sprake van een te hoge vochtigheid van het materiaal. In het tweede overzicht is een te hoge luchtvochtigheid het onderliggende probleem.

Te hoge materiaalvochtigheid
Te hoge luchtvochtigheid door vochtproblemen

Natuurlijk is vocht, water of waterdamp altijd de oorzaak van alle vochtproblemen. In ons land beschouwen we de aanwezigheid van overvloedig vocht als een gegeven. Het is technisch zeer goed mogelijk een gebouw afdoende te beschermen tegen vocht. De oorzaak van een vochtprobleem ligt dus altijd bij het onvoldoende beschermen van gebouwen tegen het aanwezige vocht.

Onvoldoende bescherming kan op twee manieren ontstaan:

  1. Fouten gemaakt in het ontwerp en tijdens de bouwfase. Optrekkend vocht is een veelvoorkomend probleem. Dit vochtprobleem kan hinderlijke vormen aannemen, omdat er geen loodslab of andere belemmering in de fundering is aangebracht.
  2. Achterstallig onderhoud van het gebouw of verkeerd ventilatiegedrag e.d. Een voorbeeld is het dichtstoppen van de ontluchtingsgaten in de buitenmuur net boven het maaiveld, omdat er veel koude lucht uit de kruipruimte omhoogkomt.

Vochtproblemen verhelpen?

Protect Vochtwering heeft meer dan 25 jaar ervaring in het effectief oplossen van vochtproblemen. Bel of mail ons voor een deskundig advies.

Ons advies is gratis

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.