Page content

Hygroscopiciteit

Hygroscopiciteit

Verantwoordelijk voor de problemen zijn een aantal factoren, zoals optrekkend vocht, doorslaand vocht door inwendige condensatie

Materialen die water opnemen veranderen ten aanzien van het droge materiaal

  • in lengte
  • in omvang
  • in gewicht
  • in sterkte
  • in geleiding

Veel bouwmaterialen hebben een poreuze structuur. Via de poriën dringt waterdamp of water diep in de bouwmaterialen door de capillaire opzuiging. Vervolgens bindt het vocht zich in meerdere of mindere mate aan de moleculen, waaruit de constructie is opgebouwd. Dit noemt men het hygroscopische karakter van het materiaal. Materialen met een groot percentage fijne poriën (microporiën) zijn sterk hygroscopisch.

Soms kan het vochtgehalte van een materiaal zo hoog worden dat er gunstige omstandigheden ontstaan voor het ontwikkelen van schimmel. Enkele voorbeelden van sterk hygroscopische materialen zijn gipskartonplaten, gips, pleisters, hout en behangpapier. En dit zijn in de praktijk juist de traditionele afwerkingsmaterialen. Er dient dus worden gezorgd dat het vochtgehalte in ruimten niet te hoog blijft.

Hygroscopische zouten

Hygroscopisch zout zichtbaar als witte uitslag en rechts als kristallen (witte pluisjes) op de muur.

 

Hygroscopische zouten

In metselwerk kunnen zouten voorkomen. Omdat deze muurzouten het in de lucht aanwezige water aantrekken, bevorderen ze het extra vochtig worden van de materialen. Door het uitzetten van deze zouten komt er spanning in het materiaal. In grondvocht en zure regen zitten zouten opgelost. Als dit vocht in het metselwerk of pleisterwerk terecht komt, blijven de zouten na verdamping achter. Doordat deze zouten steeds weer nieuw vocht aantrekken met steeds weer nieuwe zouten zal het proces zich steeds meer versterken. De concentratie van deze hygroscopische zouten (uitbloei) kan zo hoog worden dat de muur of het pleisterwerk constant vochtig blijft. In dergelijke gevallen levert de vochtwerende behandeling mogelijk niet de verwachte gunstige resultaat. Het is namelijk niet mogelijk om in bewoonde vertrekken een zodanig lage luchtvochtigheid in stand te houden opdat het hygroscopische effect van zouten vermeden kan worden. De voornaamste oplosbare zouten die in metselwerk kunnen voorkomen zijn sulfaten, nitraten, chloriden en carbonaten. Om hygroscopische zouten te verwijderen is een zoutsanering noodzakelijk.


 

Gratis een advies vragen